HACCP  je sistem u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.
HACCP
HACCP predstavlja sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane u skladu sa CAC/RCP 1-1969, Rev. 4/2003.

HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point, što u prevodu znači Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.

MVI

Principi HACCP sistema
HACCP sistem se sastoji od sledećih sedam principa:

 • Sprovođenje analize opasnosti – rizika
  Identifikovanje opasnosti/rizika koji mogu da se pojave u procesu. Opasnost može biti fizička, hemijska ili biološka i mora se odnositi na bezbednost hrane.

 • Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka (CCP)
  Određivanje tačaka u procesu gde je moguća pojava opasnosti/rizika, u kojima se primenom određenih kontrolnih mera rizik otklanja ili svodi na prihvatljivu meru.

 • Određivanje kritičnih granica
  Kritične granice su maksimalne ili minimalne vrednosti uz pomoć kojih se kontrolišu biološke, hemijske i fizičke opasnosti, kako bi se na njih delovalo preventivno ili da bi se eliminisale. Kritična granica je kriterijum koji mora da se ispuni u svakoj CCP. Kritične granice se formiraju na osnovu zahteva zakona i propisa, naučno zasnovanih podataka i standarda organizacije.

 • Određivanje procedura za praćenje CCP tačaka
  Postupci nadgledanja i praćenja kojima se obezbeđuje da CCP tačka ostane u kritičnim granicama. U određenim slučajevima postupci praćenja mogu da zahtevaju opremu za praćenje i merenje.

 • Utvrđivanje korektivnih mera
  Korektivne mere se sprovode u slučaju da praćenje pokaže da CCP nije u okviru kritičnih granica. Korektivne mere se propisuju u slučaju pojave neusaglašenosti da bi otklonile istu i njen uzrok.

 • Uspostavljanje postupaka za verifikaciju
  Postupci verifikacije koji se sprovode da bi se utvrdilo da li je HACCP sistem efektivan. Postupci verifikacije mogu da obuhvate preispitivanje HACCP planova, zapisa o praćenju CCP tačaka, preispitivanja odstupanja i odlaganja proizvoda.

 • Uspostavljanje dokumentacije i vođenje evidencije
  Aktivnosti koje se odnose na HACCP sistem potrebno je dokumentovati. Zapisi su dokaz da su određene aktivnosti izvršene. Zapisi dokumentuju podatke dobijene praćenjem CCP i podatke o realizovanim aktivnostima, uključujući odstupanja i postupke verifikacije.

Kome je namenjen HACCP sistem?
Primena i razvoj HACCP sistema na osnovu Uputstva 93/43/EEC je obaveza svih preduzeća koja se bave:

 • proizvodnjom, preradom i pakovanjem prehrambenih proizvoda;

 • skladištenjem, transportom i distribucijom namirnica;

 • pripremom i distribucijom hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela i restorana;

 • trgovinom prehrambenih proizvoda i ugostiteljstvom.


Postupak uvođenja HACCP sistema:
Pogledajte dijagram toka implementacije sistema »

Sertifikacija HACCP sistema
Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta bezbednošću hrane vrše sertifikaciona tela.

Nakon sertifikacije HACCP sistema isti se održava i poboljšava a periodično se sprovode interne provere i provere od strane sertifikacionih tela.

Koristi od primene HACCP sistema
Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom HACCP sistema su:

 • Sistematski i preventivni pristup prepoznavanju opasnosti vezanih za bezbednost hrane i razvoj i implementaciju korektivnih mera;
 • Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;
 • Omogućuje snabdevanje stanovništva zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i omogućuje nadležnom organu da potpunije utvrđuje nivo usaglašenosti organizacije;
 • Sticanje poverenja korisnika;
 • Omogućava projektni pristup i timski rad;
 • Povećava konkurentnost na tržištu i imidž firme;
 • Može se verifikovati i proveravati;
 • Omogućuje sledljivost i u slučaju spora obezbeđuje objektivne dokaze;
 • Zahtev je ili preporuka zainteresovanih strana (zakonodavac, korisnik ...);
 • Opšte je prihvaćen sistem u prehrambenoj industriji.MVI

KONTAKT:

MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs