OHSAS 18001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je kompatibilan sa odredbama ISO 9001 i ISO 14001 sistema za upravljanje.
OHSAS 18001
OHSAS 18001 sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta zaštitom zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

OHSAS 18001 obuhvata:
MVI
 • Organizacionu strukturu i odgovornosti svih zaposlenih po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Obuku, svest i kompetentnost svih zaposlenih;
 • Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i kontrolu rizika;
 • Politiku zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Aktivnosti planiranja;
 • Operativnu kontrolu nad svim aktivnostima u organizaciji;
 • Procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Spremnost i reakcije na hitne slučajeve;
 • Merenje učinka, nadgledanje i poboljšanje;
 • Proveravanje.

MVI

Implementacijom OHSAS 18001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje upravljanje rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca u radnom okruženju.
Kome je namenjen OHSAS 18001?
OHSAS 18001 može da primeni svaka organizacija bez obzira na oblast poslovanja, a koja želi da primeni procedure za smanjivanje rizika koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu.

Postupak uvođenja sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001
Pogledajte dijagram toka implementacije sistema »

Sertifikacija OHSAS 18001
Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.

Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama Vašu predanost zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih i posetilaca.

Koristi od primene OHSAS 18001
Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu su:
 • Preventivni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu a kao rezultat toga smanjenje broja nezgoda, povreda na radu i profesionalnih oboljenja;
 • Usklađivanje sa zakonom i propisima iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Uspešnije upravljanje zdravstvenim i bezbednosnim rizicima;
 • Pokazivanje posvećenosti zdravlju i bezbednosti na radu;
 • Smanjenje troškova izazvanih nezgodama, povredama i pasivnim periodom;
 • Briga o zdravlju zaposlenih i njihovoj bezbednosti što doprinosi produktivnosti i zadovoljstvu istih;
 • Poboljšanje ugleda organizacije kod svih zainteresovanih strana i dr.MVI

KONTAKT:

MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs