MV INTERNATIONAL je pozicioniran da bude prepoznatljiv po kvalitetu pružanja usluga konsaltinga i edukacije za sisteme menadžmenta i usluga poslovne edukacije.
VIZIJA
 • Dugoročno poslovanje bazirano na kvalitetu usluga i odgovornosti, korektnosti i poštovanju prema korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama.
 • Aktivnim praćenjem i primenom novih saznanja omogućiti korisnicima savremen pristup upravljanju.
 • Visok nivo usluga poslovne edukacije i treninzi biće prepoznatljivi u okruženju.
MISIJA
 • MV INTERNATIONAL svoje postojanje i razvoj zasniva na zadovoljenju potreba i očekivanja svojih korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
 • Pružanjem usluga konsaltinga i edukacije doprineti ostvarenju ciljeva i poboljšanju efektivnosti i efikasnosti poslovanja korisnika.
 • Pružanjem usluga konsaltinga doprineti smanjenju troškova, većoj produktivnosti, većoj konkurentnosti i unapređenju kvaliteta poslovanja organizacija.
 • Obezbeđenje uslova za razvoj potencijala naših zaposlenih kao i njihovo permanentno usavršavanje a time i pružanje kvalitetnih usluga.
 • Primenom savremenih metoda poslovne edukacije omogućiti klijentima da poboljšaju performanse kao i profitabilnost svog poslovanja.
POLITIKA
Cilj MV INTERNATIONAL je da ima zadovoljne i uspešne korisnike i da svojim uslugama omogući korisnicima efektivno i efikasno upravljanje procesima i resursima.

Poslovanje MV INTERNATIONAL zasniva se na:
 • tržišno orijentisanoj organizaciji sposobnoj da kvalitetom svojih usluga zadovolji potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana (korisnika, zaposlenih, poslovnih partnera, vlasnika i društvene zajednice);
 • zadovoljstvu i poverenju korisnika u kvalitet naših usluga koji ćemo postići stručnošću, efikasnošću, fleksibilnošću i metodologijom rada;
 • praćenju razvoja međunarodnih standarda i znanja u oblasti menadžmenta i pružanju informacija korisniku o potrebama i prednostima primene istih;
 • kontinuiranom ulaganju u obrazovanje i usavršavanje kadrova a time i pružanju usluga izvrsnog nivoa kvaliteta i vrednosti;
 • podršci kreativnosti i inovativnosti zaposlenih;
 • razumevanju zaposlenih o njihovom uticaju na kvalitet pružanja usluga;
 • proaktivnom pristupu upravljanju i obezbeđenju profesionalnosti, kompetentnosti i odgovornosti u saradnji sa korisnicima pre, u toku i posle realizacije usluga;
 • permanentnom nastojanju da poboljšavamo kvalitet naših usluga;
 • korektnim i dugotrajnim poslovnim odnosima sa klijentima;
 • razvoju i rastu organizacije;
 • razumevanju i demonstraciji društvene odgovornosti;

KONTAKT:


MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs